Large hanukiah

31X22 cm

catalog no’ 1805-6

Share