Medium hanukiah

27X19 cm

catalog no’ 1806-5

Share