Rectangular hanukiah

23X25 cm

catalog no’ 1803-3

Share