Rectangular hanukiah

23X25 cm

catalog no’ 1803-4

Share